Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Profil Kierowcy (powrót)

Profil kandydata na kierowcę (PKK)- jak go zdobyć? Co to jest?


Profil kandydata na kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, który jest generowany w systemie przez wydzial komunikacji. Aby go uzyskać niezbędne są dokumenty, które należy złożyć w odpowiednim dla miejsca zamieszkania organie wydającym prawo jazdy (mieszkańcy Radomia - w Urzędzie Miasta, osoby spoza Radomia - w Starostwie Powiatowym)

Oto co należy zrobić aby uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę:

1. Należy udać się do lekarza na badanie w celu otrzymania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Badania lekarskie są organizowane w naszym Ośrodku. Zadzwoń do nas i umów się na badanie.

Można je zrobić również w dowolnym momencie na własną rękę u dowolnego lekarza, posiadającego uprawnienia do badań kandydatów na kierowców.

Nasz Ośrodek współpracuje z Dr Rafałem Wojciechowskim  nr tel: 692 424 927

Umawiając się na badanie koniecznie powiedz że masz zamiar przystąpić do kursu w Naszym Ośrodku.


2. Z orzeczeniem lekarskim, wnioskiem o wydanie prawa jazdy, zdjęciem (takie samo jak do dowodu osobistego) oraz dowodem tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców (do pobrania tutaj) i legitymacja szkolna - należy udać się do:

- osoby zameldowane w Radomiu- Urząd Miasta Radom przy ul. Kilińskiego 30, Biuro Obsługi Mieszkańca  pokój nr 19,                     w godz 7.30 - 15.30

- osoby zameldowane poza Radomiem, w celu utworzenia PKK muszą udać się do Starostwa Powiatowego,                                      Radom, ul. Domagalskiego 7, pok. 37. w pn. 8.00 - 15.30, w pozostałe dni: 8.00 - 14.00.

Ważne! W Starostwie Powiatowym nie akceptowane są legitymacje szkolne. Przed utworzeniem PKK należy wyrobić dowód osobisty (alternatywnie paszport), ale do paszportu potrzebne będzie jeszcze zaświadczenie o miejscu zameldowania.


PKK JEST WYDAWANY BEZPŁATNIE3. PKK dostarczamy do Szkoły Jazdy NAVIGATOR.

    4. Aby rozpocząć szkolenie na kat. "B" należy mieć ukończone 17 lat i 9 miesięcy.